O nama

Mi smo nastali u Lijevce polju, selo Kocicevo, Nova Topola.

Nastali smo iz porodicne firme “D+V Agros” d.o.o. koja se na istom mjestu bavi poljoprivredom, ratarstvom i stocarstvom. Na povrsini od 400 hektara Lijevce polja gajimo psenicu, kukuruz i jecam za ishranu svinja na vlastitoj farmi, koja se nalazi u istom mjestu.

Žitarice predajemo u skladište naše firme “Fabrika stočne hrane SITA” d.o.o. koja proizvodi visokokvalitetnu stočnu hranu za našu farmu. Naš primarni cilj je proizvodnja žive stoke na našim farmama, jer samo tako možemo našem potrošaču, preko “Industrije mesa NOVA TOPOLA” d.o.o., isporučiti kvalitetno svježe domaće meso i mesne prerađevine.

“Industrija mesa NOVA TOPOLA” d.o.o. posluje u zatvorenom sistemu :

  • “D+V AGROS” d.o.o. (proizvodnja svinja i žitarica)
  • “Fabrika stočne hrane SITA” d.o.o. (proizvodnja stočne hrane)
  • “IM NOVA TOPOLA” d.o.o. (klanje, rasjecanje i prerada mesa)

Mi kontrolišemo kompletnu proizvodnju, od njive do trpeze: uzgoj žitarica, proizvodnja stočne hrane, žive stoke, kao i krajnje proizvode “IM NOVA TOPOLA” d.o.o. koje plasiramo našim kupcima, te je zato naš slogan:

UKUSNIJE JE KAD ZNAŠ PORIJEKLO