FSH SITA

Fabrika stočne hrane SITA d.o.o., KOČIĆEVO

“Fabrika stočne hrane SITA” d.o.o. je firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom stočne hrane. Osnovana je 2017. godine, a nastala od preduzeća “D+V Agros” d.o.o.

Finalni proizvod, gotova hrana za ishranu stoke, superi i premiksi, je opšte poznat na regionalnom tržištu, prepoznatljiv kupcima te je s toga, preduzeće kao takvo, nastavilo egzistirati na tržištu jednakim intenzitetom.

Proizvode “Fabrike stočne hrane SITA”, prvenstveno koristimo na svojim farmama, a proizvodne viškove distribuiramo na tržište. Na svjetskom tržištu se nabavljaju najkvalitetniji vitamini i minerali, od provjerenih renomiranih proizvođača, koji se koriste kao sirovina za vitaminsko mineralne predsmjese “Sita-premix plus”. “Sita-premix plus” se dalje koristi u proizvodnji supera i kompletnih krmnih smjesa iz proizvodnog programa “FSH SITA”, a svi proizvodi (premiksi, superi i koncentrati) se dalje distribuiraju na tržište, kroz maloprodajne objekte i kroz veleprodaju direktnim kupcima.

.