Naša farma

“D+V AGROS” d.o.o. je porodična firma, koja se bavi poljoprivredom, ratarstvom i stočarstvom. Na površini od 400 hektara Lijevce polja, gaje pšenicu, ječam, kukuruz, koji se koriste za ishranu svinja na vlastitoj farmi svinja. Trenutna proizvodnja na farmi je uzgoj oko 400 krmača, 8000 prasadi i 5000 tovljenika koji se isporucuju “Industriji mesa NOVA TOPOLA” d.o.o.

Zitarice se predaju u skladišta “Fabrike stočne hrane SITA” d.o.o. koja proizvodi visoko kvalitetnu stočnu hranu za potrebe fame “D+V AGROS” d.o.o.