Svježe meso

Proizvodni pogoni Industrije mesa NOVA TOPOLA su novoizgradjeni objekti, po posljednim standardima za prehrambenu industriju. Objekti posjeduju savremenu liniju klanja stoke, liniju rasjecanja mesa, koja kapacitetom prati liniju klanja, liniju prerade mesa, te rashladne komore za skladištenje proizvoda.

Stoka sa vlastitih farmi se svakodnevno isporučuje ” Industriji mesa NOVA TOPOLA” d.o.o. gdje se svakodnevno vrši klanje i rasjecanje svježeg mesa , uz stalni veterinarski nadzor nadležne veterinarske inspekcije u novom pogonu koji posjeduje HACCAP certifikat i ISO 9001 standard.

Klaonice su objekti u kojima se, uz uvažavanje načela higijene i tehnologije i pod veterinarskom kontrolom, kolju životinje i proizvodi meso. Osnovni značaj klaonica u proizvodnji mesa je za ishranu ljudi. Klaonice u tom pogledu imaju ulogu veterinarski-sanitarnih uslova u kojima se zatvara krug širenja zaraznih bolesti.